Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Ett steg närmare i upphandlingen av mindre skopande flygplan

MSB har beslutat att tilldela företaget Saab AB uppdraget att tillhandahålla en tjänst med mindre skopande flygplan för bekämpning av skogsbränder. MSB kan sedan sluta avtal med leverantören efter tidigast 10 dagar.

Totalt var det två leverantörer som skickade in anbud, båda anbuden uppfyllde de grundläggande kraven i upphandlingen. Den leverantör som MSB valt att gå vidare med har lämnat ett anbud som totalt innebär en lägre kostnad för tjänsten.

Nu följer en period på 10 dagar, en så kallad avtalsspärr som innebär att MSB inte får sluta något avtal under dessa 10 dagar. Först därefter kan MSB underteckna avtal med Saab AB. Senast två månader efter det att avtalet slutits ska Saab AB kunna tillhandhålla tjänsten. Det innebär att flygplanen ska vara tillgängliga för beställning från MSB under slutet av maj.

Förstärker förmågan med släckning från luften

– Nu är vi ett steg närmare att få på plats ytterligare en förstärkning av förmågan till skogsbrandsläckning i luften i norra Europa. Sverige får som värdland för resursen även en bättre nationell förmåga inom området, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

Avsikten är att flygplanen ska bli en del av rescEU, inom EU:s civilskyddsmekanism. En stor del av kostnaderna för resursen kan finansieras av EU. Sverige har som värd för resursen goda möjligheter att också använda den nationellt men får i det läget stå för de operativa kostnaderna.

– Upphandlingen av flygplanen är en av alla de åtgärder vi har gjort för att förstärka skogsbrandsberedskapen efter skogsbränderna 2018. Den tjänst med helikoptrar som upphandlades förra året kommer även att finnas tillgänglig sommaren 2020, säger Jakob Wernerman. 

Utöver resurser för skogsbrandsläckning från luften tillhandahåller MSB även nationella förstärkningsresurser i form av 24 skogsbrandsdepåer, placerade strategiskt runt om i landet. Dessa resurser är ett komplement till de som finns på lokal och regional nivå.

Fakta om tjänsten MSB efterfrågat

  • Leverantören ska under åren 2020-2023 kunna tillhandahålla två flygplan med besättning och nödvändig tillhörande logistik.
  • Varje skopande flygplan ska ha en kapacitet att släppa minst 3 000 liter vatten per fällning, vilket är ett krav för medverkan i rescEU och den EU-finansiering som det möjliggör.
  • För åren 2021-2023 ger en option möjlighet att tillföra resursen ytterligare två flygplan.
Publicerad: 11 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Senast granskad: 11 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan