Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:31

Arbeten i Rakelnätet under pågående hantering av covid-19

De arbeten i Rakelnätet som MSB under en längre tid har planerat kommer att genomföras enligt plan.

MSB utför kontinuerligt arbeten i Rakelnätet för att säkerställa tillgänglighet, robusthet och säkerhet i Rakel. Kommande förbättringsarbeten i Rakelnätet genomförs som planerat för att trygga ett jämt flöde av förändringar i nätet fördelade över tid. Det ger samtidigt en bättre möjlighet för Rakels användarorganisationer att planera för sin verksamhet och säkerställa resurser och eventuella reservrutiner.

Arbeten meddelas i WIS

Inför varje planerat arbete skickas WIS-meddelanden ut enligt rutin. Det är därför viktigt att bevaka meddelanden i WIS för att se vilka arbeten som berör er organisation.

I de fall där organisationernas kundanslutningar påverkas kommer MSB/Teracom att ta direktkontakt med respektive organisation.

Anmäl planerade händelser

Om du har ett ansvar för Rakel i din organisation, vänligen meddela Rakel kundstöd om ni har planerade händelser i ert område och ange vilka datum och tider händelserna äger rum. På så sätt finns en större möjlighet för oss att se till att Rakels driftsäkerhet maximeras genom att i möjligaste mån exempelvis planera in förbättringsarbeten på annan tid.

MSB kommer precis som vanligt att säkerställa att respektive arbete i nätet är noga förberett och ha alla resurser tillgängliga som behövs för ett bra genomförande.

Rakel kundstöd

Anmälan av planerade händelser – webbformulär på msb.se

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 30 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:31

Senast granskad: 30 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan