Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:20

Tre nya regeringsuppdrag till MSB

Regeringen har gett MSB tre uppdrag kopplat till arbetet mot illegala sprängningar.
- Vi välkomnar de nya regeringsuppdragen. De underlättar och stärker arbetet med stödet till kommunerna och samverkan mellan oss myndigheter och branschorganisationerna i det fortsatta arbetet, säger Cecilia Looström, chef för avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.

MSB har fått tre nya regeringsuppdrag i arbetet mot illegala sprängningar. Under gårdagen aviserade inrikesminister Mikael Damberg följande tre regeringsuppdrag som getts till MSB:

  • Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet: regeringen ger MSB i uppdrag att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.
  • Uppdrag till MSB att analysera och föreslå åtgärder för att utveckla stödet till  kommunerna i arbetet med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor: regeringen ger MSB i uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn inom ramen för lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med fokus på sprängämnen.
  • Uppdrag till MSB att göra en översyn av metoder för märkning av explosiva varor för civilt bruk: regeringen ger MSB i uppdrag att göra en översyn av tillgängliga metoder för märkning av explosiva varor för civilt bruk som möjliggör identifikation av explosiva varor för civilt bruk, som inte kan avlägsnas och som om möjligt även finns kvar/kan spåras efter detonation.

Uppdrag till MSB att kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, på Regeringskansliets webbplatsUppdrag till MSB att göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk, på Regeringskansliets webbplats

Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet, på Regeringskansliets webbplats

Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:20

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan