Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Tio miljoner kronor till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser

Nu stärks frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19. Det beslutet fattade regeringen under gårdagen.

 Det är ett välkommet besked från regeringen. Nu finns det möjlighet att ersätta de organisationer som gör viktiga insatser under coronapandemin. Det  ger möjlighet att fortsätta med samordning av insatser även inför sommaren och hösten, säger Anna Karphammar tillförordnad chef på enheten för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Under pågående coronapanemi har många frivilliga insatser och initiativ i samhället uppmärksammats flitigt. Inte minst arbetet som görs av frivilliga organisationer. Nu möjliggör regeringen att kunna ersätta de frivilliga organisationerna med medel från anslag 2:4 Krisberedskap för att skärpa förmågan att samordna insatser under coronakrisen. Det var i går som regeringen fattade beslut om en ändring av MSB:s regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär att kunna nyttja anslaget, med ersättning av högst tio miljoner kronor, till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser under pågående pandemi.

Viktiga förstärkningsresurser för kommuner, regioner och myndigheter

Insatserna kan handla om att göra inköp av mat och mediciner till personer i riskgrupper, eller bistå med förstärkningsresurser vad gäller sjukvård och transporter. Det gör, i sin tur, att kommuner och regioner kan få en stöttning eller avlastning där exempelvis vårdutbildad personal kan lägga resurserna där de behövs som mest. De frivilliga kan även bistå myndigheter som är hårt belastade med förstärkningsresurser.

Stärkt frivilligstöd till kommunernaTusentals övade och utbildade för krisberedskapsmiljarden 2019

 

Publicerad: 15 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan