Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:41

Svenska folket håller fysiskt avstånd

Kantar-Sifos senaste undersökning visar att svenska folket fortsatt håller i de beteendeförändringar som kan bidra till att minska smittspridningen i samhället

Mätningarna pågår sedan den 21 mars. Det här är den sjätte redovisningen, baserad på intervjusvar från 30 april – 3 maj.  Målgruppen är allmänheten 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Den senaste undersökningen visar att svenska folket fortsatt håller i de beteendeförändringar som kan bidra till att minska smittspridningen i samhället – och på några punkter anger man till och med i ökad utsträckning ett förändrat beteende. Här är några av de beteendeförändringar som har förstärkts tydligast den senaste veckan:

  • Nästan nio av tio (87 procent) uppger att de håller större avstånd till andra i butiker, på restauranger och i kollektivtrafiken den här veckan, jämfört med 72 procent för en vecka sedan. Det är också något fler som säger att de undviker att skaka hand, som undviker offentliga platser med många människor, och undviker att pussas eller kramas. Frågan om fysiskt avstånd i butiker är ny från förra veckan.

På ett område kan man se en rörelse i motsatt riktning, och det är andelen som säger att de handlar mindre i fysiska butiker. De blir faktiskt färre. Det är en liten förändring inom felmarginalen. Observera också att detta är vad människor själva svarar om sitt beteende, det finns förstås en risk att man bedömer sig själv lite väl positivt.

Minskat förtroende för äldreomsorgen

Förtroendet för institutioner och myndigheter är generellt stabilt under mätperioden. Sjukvården och Folkhälsomyndigheten har högt förtroende hos befolkningen. Runt 80 procent anger att de har ganska eller mycket stort förtroende. Men en verksamhet tappar förtroende. Förtroendet för äldreomsorgen har minskat på fyra veckor, från 34 procent  (9 – 15 april) till 22 procent vid mätningen 30 april 2 – 3 maj. Den här förändringen är en tydlig avvikelse i förhållande till de i övrigt stabila resultaten i mätningen. Det förändrade förtroendet för äldreomsorgen verkar inte ha påverkat förtroendet för kommunen eller regionen där man bor.

Fortsatt oro över arbetslösheten

Siffrorna är samma som förra veckan: att det finns en oro kring att arbetslösheten ska öka och för att företag ska få allvarliga problem. Mellan 80 och 90 procent instämmer helt eller i ganska hög grad med dessa påståenden. På fjärde plats – cirka 60 procent – kommer oron för att sjukvården inte ska ha tillräcklig kapacitet.

I undersökningen får människor också själva bedöma hur de ser på framtiden, och även det svaret är stabilt, nästan 70 procent ser ganska eller mycket ljust på framtiden. Sex av tio tycker att de åtgärder som genomförts i Sverige för att begränsa spridningen av Corona är väl avvägda.

Kantar Sifo-undersökning: Undersökning bland allmänheten om corona – Resultat 21 mars – 3 maj 2020 MSB:s samlade nationella lägesbild

Publicerad: 4 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:41

Senast granskad: 4 maj 2020

Till toppen av sidan