Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:01

Samlat stödmaterial och exempel för kommuner om Lokal ISF

MSB har tagit fram ett konkret material som stöd till kommuner för att etablera och vara värd för lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (lokal ISF). Syftet med materialet är att underlätta för kommuner att fullt ut kunna axla det geografiska områdesansvaret genom att stå värd för en lokal ISF. En vägledning och riktade broschyrer, samt bildspel för såväl kommunens tjänstemän som för den politiska ledningen finns nu på en samlingssida på MSB:s webbplats – www.msb.se/lokalisf.

Vid en samhällsstörning har kommunen ansvar både för att driva och samordna sin egen verksamhet, och att ge alla de hanterande aktörerna möjlighet att samverka och samordna sina insatser. Detta är det geografiska områdesansvaret som sedan juni 2006 är en lagreglerad kommunal uppgift.

– Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att inrikta och samordna de gemensamma resurserna så att de används så effektiv som möjligt för att vi minskar konsekvenserna av samhällsstörningen, säger Bengt Källberg, verksamhetsansvarig på enheten för samverkan och ledning och samordnat stöd på MSB.

Lokal ISF

Att tillämpa arbetsformen ISF underlättar samarbete eftersom den är gemensam för alla aktörer. En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning och innefattar berörda aktörer inom det geografiska området. 

– ISF är i praktiken möten, fysiska eller på distans, som genomförs för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras. Avsikten är att med denna gemensamma arbetsform åstadkomma större effekt i hanteringen av en samhällsstörning, säger Bengt Källberg. 

– MSBs stödmaterial om Lokal ISF är en del i att stötta kommunerna i lösa uppgifterna som tydliggörs i Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022, avslutar Bengt Källberg.

Vägledning och riktade broschyrer

För att underlätta det aktörsgemensamma arbetet i en Lokal ISF har MSB tagit fram en vägledning och stödmaterial. Materialet och utgångspunkterna bygger på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

– Vägledningen innehåller en beskrivning av hur en ISF etableras och hur ISF-möten genomförs, samt ett konkret stöd för arbetet med att ta fram formerna för lokal ISF, säger Gunnel Rosenkvist som är koordinator för MSBs stöd till implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning. 

Till vägledningen finns även ett antal broschyrer riktade till olika målgrupper: 

  • 10 steg på vägen till en lokal ISF
  • Lokal ISF, vad är det?
  • Att delta i en lokal ISF
  • Att arbeta i ett ISF-stöd
  • Att vara inriktnings- och samordningskontakt
  • Det lokala geografiska områdesansvaret under en samhällsstörning

Exempel på tillämpning av lokal ISF

Till vägledningen finns fyra olika bildspel som går att anpassa efter behov och en rad lärande exempel. Exemplen visar översiktligt hur ISF har använts på lokal nivå. De är hämtade från både lokal och regional nivå från Arboga, Västerås, Haninge, Örebro, Jönköping och Uppsala, samt från länsstyrelserna i Västernorrlands och i Västerbottens län, och Samverkan Region Stockholm.

Metodstöd för implementering av Gemensamma grunder 

MSB erbjuder stöd i olika former omkring arbete med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningars hos olika aktörer. Kontakta gunnel.rosenkvist@msb.se för vidare information.

Läs mer om lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (lokal ISF)

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Publicerad: 11 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:01

Senast granskad: 11 maj 2020

Till toppen av sidan