Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:36

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

MSB har tagit fram rekommendationer med en prioriteringslista till stöd för Folkhälsomyndighetens strategi för ökad testning av sjukfrånvarande personal inom samhällsviktig verksamhet.

Syftet med underlaget är att ge Folkhälsomyndigheten stöd för prioritering som behöver göras i samband med testning. Det handlar om att identifiera personer i prioritetsgrupp 3, det vill säga övrig samhällsviktig verksamhet, som inte går till arbetet på grund av exempelvis förkylning eller allergi, men där ett covid19-test skulle kunna avgöra om personen är smittfri och kan återgå till arbetet.

Kriterierna och prioriteringslistan kommer att uppdateras i takt med att den nationella lägesbilden för coronapandemin i Sverige förändras. Det kan även behövas regionala anpassningar av prioriteringslistan.

Den aktuella prioriteringslistan är framtagen för det första skedet där provtagning sker för att identifiera personer som är smittade med covid-19. 

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

 

Publicerad: 19 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:36

Senast granskad: 19 maj 2020

Till toppen av sidan