Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:51

Regeringsuppdrag till MSB att bistå med transporter och logistik med anledning av covid-19

Regeringen har fattat beslut att ge MSB i uppdrag att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.

De regioner, kommuner, företag och aktörer som har önskemål om stöd av MSB med transport och logistik ska bära kostnaderna för tjänsten. MSB får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. 

Inköpen sker framförallt i Kina och kantas av flertalet utmaningar, en sådan är att priserna blivit avsevärt högre och att interna transporter inom Kina också är begränsade.  Flera aktörer har vänt sig till MSB med önskemål att bistå med transport via flyg för att inköpen ska kunna levereras

till Sverige. 

Regeringens beslut 2020-04-30Pågående regeringsuppdrag

Transport och logistik med anledning av covid-19

 

Publicerad: 4 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:51

Senast granskad: 4 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan