Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:38

Pandemin stärker människors beredskap inför framtida kriser

Pandemin har gjort att många känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det visar en enkätundersökning MSB låtit göra.

MSB arbetar för att stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig.

I individens motståndskraft ligger bland annat att ha kunskap om hur olika kriser kan påverka ens vardag och att ha en beredskap för att kunna klara behovet av exempelvis mat och dricksvatten en tid när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Den pågående pandemin har gjort att en majoritet känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det gäller framför allt en mental beredskap, men även en praktisk beredskap. 23 procent uppger att de har stärkt sin hemberedskap under krisen och 40 procent svarar att de planerar att stärka sig hemberedskap.

Det framgår av en första delredovisning av en webbaserad enkätundersökning som MSB låtit undersökningsföretaget Attityd genomföra mellan den 8 och 13 maj. Undersökningen baseras på svaren från cirka 1000 respondenter.

Resultatet visar också att drygt 80 procent anser att allmänheten har tilldelats ett helt rimligt eller ganska rimligt ansvar för krishanteringen under pandemin.

Slutrapporten av undersökningen publiceras vecka 21.

Enkätundersökning om allmänhetens syn på hemberedskap under pandemin

Studier och utvärderingar

Publicerad: 15 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:38

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan