Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:05

Nytt kartlager med dricksvattenbrunnar

Nu finns ett nytt webbaserat kartlager (WMS) tillgängligt från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Det nya kartlagret heter Dricksvattenbrunnars läge.

Fördelen med denna tjänst jämfört med att titta i hela brunnsarkivet är att borrhål för bergsvärme och liknande inte tas med. Det gör kartan mer relevant ur ett räddningstjänstperspektiv.

Kartlagret Dricksvattenbrunnar kan enkelt läggas till MSB RIB Karta: Klicka på ikonen "Lägg till WMS", välj dricksvattenbrunnar i listan med förslag och klicka Lägg till. 

För att detta ska fungera krävs att du har MSB RIB Karta version 1.5 eller nyare, och att datorn är kopplad mot internet.

Publicerad: 14 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:05

Senast granskad: 14 maj 2020

Till toppen av sidan