Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:38

Ny film kompletterar vägledning om Lokal ISF

För snart ett år sedan lanserade MSB Vägledning för lokal ISF tillsammans med ett brett stödmaterial i form av broschyrer, exempel på tillämpning samt utbildningsmaterial. Nu kommer filmen.

Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna behöva samordna sina insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta används en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), som kommunen står värd för.

Vi får ibland feedback om att MSB behöver göra vårt material tillgängligt på fler sätt. Därför har vi gjort en film som kompletterar materialet om lokal inriktnings- och samordningsfunktion. Det säger Bengt Källberg, verksamhetsansvarig på Enheten för samverkan och ledning och samordnat stöd på MSB.  

Han fortsätter:

– Filmen och vägledningen om lokal ISF förtydligar förhållandet mellan internt arbete och aktörsgemensamt arbete för att hantera samhällsstörningar. De förtydligar även det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. 

Samarbete med SKR

Den efterfrågade vägledningen är framtagen av MSB i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en referensgrupp med kommuner, och kompletteras nu med en film. 

– Filmen publiceras på den nya samlingssidan för allt material om lokal ISF på MSB:s webbplats, msb.se/lokalisf, och ger en visuell introduktion till arbetssättet lokal ISF, och de olika beståndsdelarna, säger Gunnel Rosenkvist, som är koordinator för implementeringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, som ger grunden för arbetssätten.

Exempel på konkret tillämpning

I filmen intervjuas företeträdare för några kommuner om hur de resonerat när de byggt upp sin lokala ISF för att kunna axla det geografiska områdesansvaret fullt ut. Också företrädare för SKR intervjuas om fördelarna och utmaningarna med lokal ISF.

– Se filmen och ta del av hur Helena Gullberg från Örebro kommun och Johan Ahlström från Västerås stad resonerat och vilka erfarenheter de har gjort, säger Gunnel Rosenkvist.

På samlingssidan msb.se/lokalisf hittar du exempel på praktisk tillämpning från fler kommuner, samt stöd- och utbildningsmaterial. Vägledningen går också att beställa i tryckt format. 

Se filmen och läs mer på samlingssidan om lokal ISF

Publicerad: 14 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:38

Senast granskad: 14 maj 2020

Till toppen av sidan