Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

Nio av tio håller avståndet

Nästan nio av tio tvättar händerna oftare och nästan lika många håller avstånd till andra, till exempel i butiker. Förra veckan rapporterade vi om en nedgång vad gäller beteendeförändringarna – nu, en vecka senare har trenden vänt uppåt igen.

Några beteendeförändringar nådde sin högsta nivå hittills under undersökningsperioden. De beteenden som allmänheten först tog till sig var att tvätta händerna samt att undvika att skaka hand. Det är också beteenden som fortsatt ligger högt upp. 

De tre största beteendeförändringarna sedan mätningarna inleddes den 21 mars gäller: 

  • I mindre utsträckning bjudit hem folk till mig
  • Minskat antalet privata eller tjänsteresor
  • Undvikit att pussas eller kramas

Av veckans rapport framgår också att sjukvården och Folkhälsomyndigheten fortsatt har ett högt förtroende. 

Färre än tidigare (men fortfarande många) upplever oro för att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem (nio av tio i början av mätningen, senaste två perioderna är det åtta av tio). Fortfarande är oron för företagen högst, strax efter oron för att arbetslösheten ska öka.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020. 

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo. 

Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Publicerad: 18 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

Senast granskad: 18 maj 2020

Till toppen av sidan