Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:32

MSB föreslås få regeringsuppdrag att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

I regeringens vårändringsbudget för 2020 föreslås MSB få två uppdrag som avser etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

De två uppdragen:

  • Tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av det nuvarande Rakelsystemet.
  • Analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert system för både tal- och datakommunikation bäst kan tillgodoses.

– Vi ser fram emot att ta emot uppdragen. Vi väntar nu med stort intresse på att ta del av innehållet, säger Mats Persson, tf verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

Framtidens kommunikationssystem

MSB har under flera år arbetat tillsammans med aktörerna för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom ska ersätta Rakel. Den nya kommunikationslösningen ska bland annat tillföra ökad datakapacitet och göra det möjligt att skicka större mängder data, bilder och filmer. Lösningen måste uppfylla höga krav på informationssäkerhet, robusthet, skydd, tillgänglighet och statlig rådighet.

MSB:s arbete med framtidens kommunikationssystem

Film om behovet av ett nytt kommunikationssystem

En väl fungerande kommunikation, utan avbrott eller problem med täckning, är avgörande för att samhällsviktiga aktörer ska kunna klara sitt uppdrag och rädda liv.

Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:32

Senast granskad: 7 maj 2020

Till toppen av sidan