Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

Lagförslag för en effektivare räddningstjänst

Regeringen har överlämnat ett förslag på proposition till en justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) för granskning av lagrådet. Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

– Detta är ett viktigt steg i utvecklingen för en effektivare kommunal räddningstjänst som regeringen nu tar, som kommer bidra till effektivare räddningsinsatser och ett stärkt skydd mot olyckor, säger Jan Wisén, senior rådgivare på MSB:s GD-kansli och som varit expert i utredningarna.

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 genomfördes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att kommunal räddningstjänst behövde ses över i syfte att bli effektivare, framförallt inom ledning.

Nya uppdrag för MSB

MSB har följt utredningen noga och arbetar redan med konsekvenserna av förslagen. MSB förbereder föreskrifter och vägledningar och driver tillexempel också projektet ”Enhetligt ledningssystem” (ELS). Detta görs tillsammans med räddningstjänstorganisationer och närliggande andra aktörer, för att stödja kommunernas arbete med ökad förmåga till ledning samt förbereda för föreskriftsrätten angående ledningssystem.

– Även om vi redan arbetar i linje med flera av propositionens förslag är det ett omfattande arbete som ligger framför oss om riksdagen antar propositionen. Vi har lyft behoven av förstärkning relaterat till nya uppgifter i budgetunderlaget, slår Cecilia Looström fast, avdelningschef för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.

Publicerad: 12 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

Senast granskad: 12 maj 2020

Till toppen av sidan