Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

Krisberedskapsveckan 2020 lyfter människan som resurs vid en samhällskris

Den 11 till 17 maj genomförs Krisberedskapsveckan som ska stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Med anledning av covid-19 får årets kampanj ett anpassat upplägg och innehåll – och blir delvis digital.

 Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Syftet med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan är att påminna om hur olika kriser och ytterst krig kan påverka vår vardag. Kampanjen ska också uppmuntra människor att skaffa en hemberedskap, innan något händer. Välinformerade och förberedda människor är en tillgång vid en samhällskris.

Anpassat upplägg och innehåll

Mot bakgrund av den pågående pandemin kommer Krisberedskapsveckan i år att sätta fokus på alla de privatpersoner och föreningar som nu aktivt bidrar till Sveriges krishantering. Varje dag tas en hel massa initiativ för att hjälpa till och för att stötta människor som behöver lite extra omtanke och omsorg. Det vi gör och lär oss i dag bygger vår motståndskraft också inför framtida kriser.

– Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. I hanteringen av pandemin har människor getts och tagit ett stort eget ansvar för att bromsa smittspridningen – de behöver bli sedda, stärkta och bekräftade i detta, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Digital satsning för att följa aktuella rekommendationerna 

Kampanjen kommer delvis att vara digital för att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. I vanliga fall är det kommuner och andra aktörer som driver kampanjen genom att ordna olika aktiviteter riktade till sina kommuninvånare. I år tar MSB en större roll i genomförandet då många kommuner, länsstyrelser och andra är hårt tyngda av coronakrisen. Samtidigt är det upp till varje kommun att göra en egen bedömning av om och hur i så fall man kan delta. Exempelvis går det att göra säkra aktiviteter utomhus.

Artister hyllar initiativ

Varje dag klockan 15.00 under Krisberedskapsveckan kommer olika artister att hylla ett initiativ live på Instagram. Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till sverigehyllar@msb.se. För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på dinsäkerhet.se på Instagram.

– En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Under en kris visar de allra flesta av oss medmänsklighet, ansvar, solidaritet och en vilja att aktivt bidra. Det är värt att hylla, säger Dan Eliasson.

Målet för årets kampanj

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • deras insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade och bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden
  • vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar
  • det är tillsammans som vi klarar det här
  • ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv

Krisberedskapsveckan 2020

Skicka personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringendinsäkerhet.se på Instagram

Publicerad: 7 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

Senast granskad: 7 maj 2020

Till toppen av sidan