Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

Internationellt rundabordssamtal om långsiktiga konsekvenser av covid-19

Den 19 maj arrangerade MSB ett internationellt rundabordssamtal för att öka förståelsen för hur covid-19 pandemin kan komma att påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap på lång sikt.

MSB har inlett ett arbete för att öka förståelsen för hur covid-19 pandemin påverkar förutsättningarna för stärkandet av samhällets motståndskraft på längre sikt. Inom ramen för arbetet bjöd MSB in till ett digitalt rundabordssamtal med ledande experter från flera olika länder för diskussioner om de lärdomar och erfarenheter som kan dras så här långt i pandemin.

Samtalet anordnades i samarbete med den brittiska tankesmedjan Royal United Services Institute, RUSI, och kretsade kring teman som demokratiska värden, tillit och värderingar, kommunikation med medborgarna under kriser, den ökade digitaliseringen, globala försörjningskedjor och internationellt samarbete.

Vid mötet, som genomfördes via länk, deltog inbjudna åhörare från Sverige och utomlands. MSB och RUSI sammanställer nu en rapport som kommer att publiceras på msb.se. Ytterligare ett rundabordssamtal genomförs i juni tillsammans med Utrikespolitiska institutet. Resultaten från samtalen kommer utgöra viktiga bidrag till lärandet för hur covid-19 krisen påverkar MSB:s fortsatta arbete med att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Agenda och talare

Publicerad: 26 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

Senast granskad: 26 maj 2020

Till toppen av sidan