Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Fortsatt stöd för Sveriges strategi

I veckans mätning av Kantar Sifo märks mycket små förändringar. I en ny fråga fångas förändringar de senaste 1-2 veckorna. Resultatet indikerar att ungefär en av tio följer rekommendationerna i lägre grad nu än de gjorde för 1-2 veckor sedan. Åtta av tio uppger att de följer rekommendationerna lika mycket idag som de gjorde för 1-2 veckor sedan. Men 6 procent säger att de är bättre på att följa rekommendationerna idag än för 1-2 veckor sedan.

Värt att notera är att Stockholmarna är överrepresenterade beträffande 18 av beteendeförändringarna/åtgärderna.
Stödet för avvägningen mellan landets folkhälsa och ekonomi är fortfarande stort, drygt sex av tio tycker att åtgärderna är väl avvägda, och sju av tio ser positivt på framtiden.
Undersökningen mäter också förtroende för myndigheter och institutioner, där Folkhälsomyndigheten tillsammans med sjukvården har haft mycket höga förtroendesiffror under hela mätperioden, medan förtroendet för äldreomsorgen ligger runt 20 procent.

Syfte

Kantar Sifo genomför mättningen i syfte att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Avgränsning

Denna rapport sammanfattar resultaten från 21 mars till och med 17 maj (6 664 intervjuer).

Rapport från Kantar Sifo om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Publicerad: 25 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Senast granskad: 25 maj 2020

Till toppen av sidan