Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:04

Beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk blir större

Regeringen har beslutat om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk. Beslutet innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmänhet då zonerna blir betydligt större. MSB har i uppgift att bland annat samordna länsstyrelserna och tillhandahålla utrustning och utbildning.

Regeringen har beslutat att beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk görs om. Detta efter en översyn av verksamheter med joniserad strålning genomförd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsammans med MSB, berörda länsstyrelser och andra myndigheter och aktörer.
- Vi är positiva till beslutet. MSB kommer i och med det nya förslaget på beredskapszoner att stödja fler länsstyrelser med utbildning och övning, säger Cecilia Looström, avdelningschef på MSB.

Länsstyrelserna har nu två år på sig att bestämma om de nya beredskapszonernas exakta gränser. MSB kommer att vara en aktiv part i implementeringen av beredskapszonerna tillsammans med SSM och länsstyrelserna.

MSB:s ansvar kopplat till de nya beredskapszonerna

  • stödja samordningen av  länsstyrelsernas planering inom kärnenergiberedskap
  • stödja räddningstjänsten i hanteringen av kärntekniska olyckor, till exempel genom att tillhandahålla dosimetrar och andra mätinstrument för joniserad strålning samt utbildning inom skydd mot olyckor
  • distribuera information och jodtabletter till alla hushåll inom beredskapszonerna i samarbete med länsstyrelserna och SSM
  • upphandla och tillhandahålla system för varning till allmänheten för alla berörda i beredskapszonerna
  • ta fram och genomföra utbildningar inom området
  • genomföra tillsyn av länsstyrelsernas beredskap för kärntekniska olyckor
Publicerad: 19 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:04

Senast granskad: 19 maj 2020

Till toppen av sidan