Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:09

Verktyg som samhället kan använda när det blir brist på varor eller tjänster

MSB har tagit fram ett stöd som beskriver verktyg som kan användas för att kunna hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster. Den kan användas av till exempel myndigheter, regioner och kommuner för att säkra tillgången både på kort och lång sikt.

Verktygen kan beskrivas som åtgärder som kan vidtas för att säkerställa samhällets funktionalitet, till exempel att mäkla resurser, att ransonera vissa varor eller att staten startar egen produktion. De olika verktygen skiljer sig åt när det gäller  att skapa hållbar tillgång över tid, vad de kostar och hur snabbt de kan ge effekt.

– Det vi vill göra är att göra det enkelt att få en överblick över de verktyg, eller lösningar, som finns för att hantera brister, vilka legala förutsättningar som finns och vilka mandat som krävs för att genomföra olika åtgärder, säger Annika Elmgart, enhetschef för enheten för försörjningsberedskap på MSB. 

– Vissa verktyg går relativt snabbt och enkelt att sätta igång, men vissa kräver investeringar på miljardbelopp. Det vi kan göra på MSB är att, när behovet uppstår, tillsammans med andra aktörer och experter analysera riskerna, vad vi vill åstadkomma och vilka verktyg som passar bäst givet en rad omständigheter. 

Aktuellt under corona

Några av dessa verktyg har redan använts under coronapandemin, som till exempel: 

  • Mäkla resurser mellan aktörer. Både regeringen och centrala myndigheter har kallat samman representanter för producenter av skyddsmaterial och läkemedel samt offentliga och privata aktörer med behov av samma varor.
  • Stödja produktion genom att garantera volymer. Flera företag har ställt om eller utökat sin produktion genom avtal med Socialstyrelsen och regionerna.
  • Skapa egen lagerhållning hos offentliga aktörer. Region Stockholm, tillsammans med Västra Götaland, Skåne och Östergötland, har gått samman för att upprätta ett lager för kritiskt viktiga läkemedel, främst till intensivvården. 

MSB:s roll och fortsatt arbete

MSB stödjer redan idag myndigheter, regioner och kommuner med till exempel olika vägledningar och metodstöd för att utveckla och upphandla försörjningsberedskapen. 

Ladda ner Stöd till myndigheter, regioner och kommuner: Verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster (pdf)

Publicerad: 26 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:09

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan