Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:52

Stöd om ordinarie Rakelresurser inte räcker till

Fungerande kommunikationer och samband är avgörande för att insatser ska fungera effektivt när större händelser som exempelvis skogsbränder inträffar. Om ordinarie resurser för Rakel inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser som efterfrågas via MSB:s Tjänsteman i beredskap.

FSOL–Samband är en delresurs i Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL. I stödet ingår exempelvis kompetens inom sambandsplanering, Rakelterminaler för utlåning och möjlighet till tillfällig nätförstärkning.

Sambandsledare

Utbildade och erfarna personer från MSB:s resursbas som till vardags arbetar med samband kan stötta med exempelvis sambandsplanering.

Rakelterminaler för utlåning

MSB har tillsammans med Polisen, Kriminalvården och Trafikverket tagit fram en terminalpool med 600 Rakelterminaler för utlåning om ordinarie resurser inte räcker till. Terminalerna är programmerade med de nationella insatstalgrupperna Blå, Gul och Vit enligt de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel.

Tillfällig nätförstärkning

MSB kan besluta om tillfällig förstärkning av Rakelnätet genom att exempelvis placera ut mobila basstationer (MOBAS). De mobila basstationerna finns i flera modeller och är ett komplement till övriga verktyg för nätförstärkning.

Flera Rakelterminaler i väskor
Rakelterminaler i terminalpoolen. Samtliga Rakelterminaler lånas ut med batteriladdare. Foto: Rolf Rudman, Trafikverket
Flera Rakelterminaler i väskor Rakelterminaler i terminalpoolen. Samtliga Rakelterminaler lånas ut med batteriladdare. Foto: Rolf Rudman, Trafikverket

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 23 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:52

Senast granskad: 23 juni 2020

Till toppen av sidan