Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:44

Sommaren utmanar vårt beteende i coronatider

I dag släpps veckans rapport från Kantar Sifo, som handlar om människors uppfattningar och beteenden under pandemin.

Undersökningen fylls på varje dag, så att man kan följa utvecklingen över tid. Totalt har knappt 9 000 personer besvarat enkäten som genomförts sedan 21 mars.

Fler uppger att de följer rekommendationerna i mindre utsträckning nu än för en till två veckor sedan än som säger att de följer rekommendationerna i större utsträckning.

– När vi nu går in i sommarperioden, med större möjlighet att röra på oss och resa, kommer många av oss att hamna i situationer där vår förmåga att hålla i det goda beteendet utmanas och ställs på sin spets. Då gäller det att hålla i. Det är en skyldighet för var och en av oss att ta ansvar för sig själv och sitt eget beteende, oavsett hur andra gör, säger Svante Werger, rådgivare på MSB.

Det mest tydliga resultatet är den stora gruppen som anger att de håller i. Åtta av tio säger att de följer rekommendationerna lika mycket idag som för 1-2 veckor sedan, en siffra som har varit stabil under hela undersökningen.

Andelen som ser det som sannolikt att de blir smittade är den lägsta hittills under mätningen. Boende i Stockholm och övriga östra Sverige är överrepresenterade bland dem som uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att de blir smittade. Boende i Sydsverige och på Öland och Gotland är underrepresenterade.

Information om Kantar Sifos rapporter om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten,18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

 

Rapport från Kantar Sifo om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:44

Senast granskad: 16 juni 2020

Till toppen av sidan