Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Senaste enkätresultaten från Kantar Sifo

Sett till hela mätperioden (från 14 maj) är de äldsta, 65-79 år, de som är bättre än andra åldersgrupper vad gäller uthålligheten, generellt sett. Kantar Sifos enkätresultat visar också att många i Sverige anger att de är bra på att följa rekommendationerna.
  • Fler än tidigare uppger nu att de kommer göra en eller fler längre resor inom Sverige.
  • Samtidigt som de som uppger att de kommer att stanna hemma hela sommaren har minskat. 
  • Fler av de boende i Norrland än av de boende i Västsverige (exklusive Göteborg) uppger att de planerar att stanna hemma i sommar. 

Om enkäten

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Enkätresultat från Kantar Sifo

Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan