Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:32

Så har MSB stärkt beredskapen att hantera skogsbränder

MSB fortsätter att successivt stärka beredskapen för att förebygga och hantera bränder i skog och mark.
Släckningsarbete vid en skogsbrand i Gnosjö år 2019.
Släckningsarbete vid en skogsbrand i Gnosjö år 2019.

Efter de omfattande bränderna 2018 vidtogs flera åtgärder för att Sverige skulle stå bättre rustat inför kommande säsonger. Nytt inför sommaren 2020 är bland annat att beredskapen stärkts med två mindre skopande flygplan, en ny förstärkningsresurs som ska stödja kommunal räddningstjänst att samverka och leda vid större räddningsinsatser samt stöttning i införandet av räddningsvärn.

–Att stärka skogsbrandsberedskapen är ett långsiktigt arbete. Även om vi arbetat intensivt med hantering av covid-19 har en rad åtgärder vidtagits för att Sverige ska stå bättre rustat även detta år. MSB:s uppgift i detta är att säkerställa att kommunal räddningstjänst ska få det stöd de behöver vid skogsbränder och vi har en samordnande roll vid omfattande händelser. Vi utgör också kontaktpunkten mot EU om vi behöver efterfråga internationella resurser, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd. 

Litet gult flygplan släpper ut vatten.
Den 15 juni 2020 aktiverades de mindre skopande flygplanen för första gången.
Litet gult flygplan släpper ut vatten. Den 15 juni 2020 aktiverades de mindre skopande flygplanen för första gången.

Flygande resurser för brandbekämpning

Vid flera tillfällen i år har det varit höga brandriskvärden och flera bränder har härjat i skog och mark. MSB:s helikoptrar, som var ett nytt tillskott förra året, har redan i år aktiverats över trettio gånger. De mindre skopande flygplanen aktiverades för första gången den 15 juni till en brand i Örbyhus utanför Uppsala.

–Vi har nu tillsammans med räddningstjänsterna ett år av erfarenhet med helikoptrarna och de lärdomar vi drog under förra årets säsong har vi kunnat omsätta i år. Resursen är mycket uppskattad och har varit direkt avgörande för att hantera uppkomna skogsbränder vid flertalet tillfällen , säger Jakob Wernerman.

Helikoptrarna ställs i beredskap nära de platser i landet där risken för skogsbränder är som störst. På så vis kan de sättas in i ett tidigt skede vilket minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder.

Samma taktik ska användas för de två mindre skopande flygplanen som är ett nytt tillskott för i år. Onsdag den 3 juni sattes flygplanen i beredskap och anslöts till rescEU. Det betyder skogsbrandsberedskapen stärks i Sverige och norra Europa.

–Vi är glada att vi är med och bygger den gemensamma förmågan inom EU som ger oss en förstärkt gemensam kapacitet att hantera skogsbränder. EU är en del av den svenska krisberedskapen, på samma sätt som vi är en del av EU:s krisberedskap, säger Jakob Wernerman.

Räddningsvärn för ökad förmåga

För att klara behovet av en ökad förmåga vid större händelser, där det behövs fler tränade frivilliga som kan hjälpa till, har MSB under våren påbörjat flera åtgärder för att öka antalet räddningsvärn och stötta kommunerna för att få fler personer att ansluta sig till räddningsvärnen.

–En god beredskap kräver en viss grad av överkapacitet både vad gäller materiel och personal. För att stärka beredskapen inför årets skogsbrandssäsong har vi tagit fram en introduktion för räddningsvärn med fokus på skogsbrandsbekämpning och stöttat kommunerna med informationsmaterial i syfte att rekrytera fler personer till räddningsvärnen, säger Patrik Perbeck enhetschef för inriktning av stora olyckor.

Vissa av MSB:s resurser är särskilt anpassade för skogsbrand, men i stort har MSB generiska arbetsformer och verktyg för att hantera alla typer av samhällsstörningar.

–Med fler räddningsvärn får vi fler engagerade personer i samhället som är övade och har en större kunskap om vad de kan hjälpa till med vid olika typer av stora händelser. Vi får också en bättre beredskap som vi också kan dra nytta av vid eventuell höjd beredskap, säger Patrik Perbeck.

Detta har MSB gjort för att Sverige ska stå bättre rustade mot skogbränder:

  • Förstärkt beredskapen med två mindre vattenskopande flygplan. Planen är anslutna till rescEU. EU finansierar 90 procent av kostnaden för beredskapen. Om flygplanen används av andra EU-länder står EU alternativt mottagarlandet för de operativa kostnaderna.
  • Etablerat en ny förstärkningsresurs som ska stärka förmågan att kunna stödja kommunal räddningstjänst att samverka och leda större räddningsinsatser.
  • Uppdaterat vägledningen i skogsbrandsläckning efter den förändrade riskbilden och utvecklingen av förmågan att hantera skogsbränder.
  • Genomfört fortsättningsutbildning i skogsbrandsläckning-flygande resurser i Nyköping med kommunala räddningstjänster, länsstyrelser, MSB, Försvarsmakten, Kustbevakningen samt deltagare från kommunala räddningstjänster i Norge.
  • Tagit fram webbkursen - Introduktion för räddningsvärn med fokus på skogsbrandsbekämpning.
  • Tagit fram informationsmaterial som stöd till kommunala räddningstjänster för rekrytering till räddningsvärn.
  • Genomfört utbildningsinsatser och förstärkning inom området Rakel. Bland annat en terminalpool med 600 Rakelterminaler för utlåning.

 

Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:32

Senast granskad: 16 juni 2020

Till toppen av sidan