Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:54

Rapport nummer 2 om de långsiktiga effekterna på samhället efter Covid-19

Den 11 juni arrangerade MSB tillsammans med Utrikespolitiska institutet (UI) ett internationellt rundabordssamtal. Fokus låg på vikten av att nyttja det internationella samarbetet inom EU för att förebygga och hantera gränsöverskridande kriser. Nu har den sammanfattande rapporten från samtalet kommit.

MSB genomför ett arbete för att öka förståelsen för hur covid-19-pandemin påverkar förutsättningarna för stärkandet av samhällets motståndskraft på längre sikt. Inom ramen för arbetet har MSB bjudit in till två digitala rundabordssamtal med ledande experter från flera olika länder för diskussioner om lärdomar och erfarenheter som kan dras så här långt i pandemin.

Under samtalet den 11 juni rörde diskussionerna bland annat möjligheterna med att skapa ett starkare system för krishantering inom EU med utgångspunkt i vunna lärdomar. Andra centrala teman var betydelsen av tillit och att fortsatt värna ”det sociala kontraktet”, såväl på nationell som på europeisk/internationell nivå. Utmaningar inom området för informationspåverkan lyftes fram, samt vikten av att utgå från ett brett säkerhetsbegrepp i det fortsatta arbetet. Resiliensfrågor samt perspektiv kring hållbarhet i arbetet med återhämtning var återkommande teman. Slutsatserna från diskussionerna finns i den rapport som nu lanserats och finns att ladda hem längre ned på sidan.

Värdefullt stöd

Det är tydligt att EU och internationellt samarbete är centralt för att kunna hantera nuvarande och kommande kriser. Jag kommer fortsatt att verka för att dessa frågor är väl integrerade i myndighetens och det svenska krisberedskapssystemets arbete. Jag är mycket nöjd med de resultat vi uppnått i detta analysarbete. Den här typen av samtal med internationella partners och kollegor bidrar med värdefulla perspektiv till stöd för vårt fortsatta arbete både nationellt och internationellt. Jag är tacksam för det goda och nära samarbete vi haft med UI, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:54

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan