Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:06

Överenskommelser och finansiering av krisberedskap och civilt försvar till kommuner och regioner 2020-2021

Kommuner och regioner får varje år senast i juni ersättning för deras arbete med krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Med hanteringen av den pågående coronapandemin har inte alla kommuner och regioner kunnat genomföra de uppgifter i överenskommelserna som var planerade.

MSB har fått frågor hur finansiering av arbetet utifrån överenskommelserna påverkas nu när inte alla uppgifter har kunnat utföras enligt plan.
– Vi vill gärna ge lugnande besked att finansieringen för arbetet enligt överenskommelserna med SKR är säkrad 2021, säger Niklas Andrén, chef för Enheten för samverkan och ledning  samt samordnat stöd.
– Nu arbetar vi för att ta fram nya överenskommelser. Förhoppningen är att det blir mer pengar till både kommuner och regioner framöver, det kan vi dock inte lova. Det vi alla fall kan säga är att det inte blir mindre pengar för 2021, säger han.

Ersättning till kommuner för 2020

Den ersättning som kommuner får för att arbeta med krisberedskap enligt nuvarande överenskommelse ska enligt avsnitt 4.4. i anvisningarna inte användas till personalkostnader och inköp av materiel kopplat till hantering av händelser.

– I detta ansträngda läge på grund av coronapandemin har MSB förståelse för om ersättningen för krisberedskap och civilt försvar kan komma att finansiera beredskapssamordnare eller andra tjänstepersoners lön för att exempelvis planera åtgärder kopplat till arbetet med pågående pandemin. På liknande sätt kan eventuell sparad ersättning användas till lön. Det är viktigt att de som arbetar med frågorna kan känna trygghet och att samhället inte drar ner på just krisberedskapsarbetet i det här läget, säger Niklas Andrén. Däremot ska ersättningen inte användas för inköp av materiel.

Arbete med nya överenskommelser fortsätter

MSB och SKR arbetar med att ta fram uppdaterade överenskommelser om kommunernas arbete med civilt försvar samt om regionernas arbete med både krisberedskap och civilt försvar. Båda löper ut i slutet av året.

– Målet är att vi ska ha nya överenskommelser på plats i december som ska gälla till 2022. Det är mycket som påverkar arbetet, budgetproposition och den planerade försvarspropositionen i september, samt utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Vi har ett gott samarbete och arbetar tillsammans för att få överenskommelser som driver utvecklingen framåt mot ett robust samhälle med god beredskap, säger Niklas Andrén.

För att förankra arbetet med berörda aktörer finns Forum för beredskapsutveckling. Den 4 juni hölls ett möte med representanter för kommuner, regioner, länsstyrelser, Trafikverket, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, SKR och MSB.

MSB har tre överenskommelser med SKR

  • Överenskommelse om regionernas (landstingens) arbete med krisberedskap och civilt försvar (2018-2020)
  • Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (2018-2020) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (2019-2022)

Den nuvarande överenskommelsen som gäller kommunernas arbete med krisberedskap gäller till och med 2022 och kommer inte att uppdateras under 2020.

Publicerad: 24 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:06

Senast granskad: 24 juni 2020

Till toppen av sidan