Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

Oron för konsekvenser av coronaviruset

Kantar Sifo har ställt frågor om människors uppfattningar och beteenden under pandemin sedan den 21 mars. Totalt har över 7 300 personer besvarat enkäten. Den senaste rapporten visar att det är färre nu än för några veckor sedan som säger sig uppleva oro över de konsekvenser situationen kan få för den egna familjen.

 

  • Flest uttrycker oro för samhällsekonomiska konsekvenser: arbetslöshet, att företag får ekonomiska problem, välfärdssystemen.
  • Generellt en tendens till minskande oro.
  • Oron för att sjukvården inte ska ha kapacitet att ta hand om mig eller mina anhöriga är på lägsta nivån hittills under mätperioden.

Sedan den 14 maj ställs en ny fråga om detta i undersökningen:  Vad stämmer bäst in på dig angående hur du följer myndigheters och samhällets rekommendationer för att hindra coronavirusets spridning

Följer du rekommendationerna:

  • i större utsträckning idag än för 1-2 veckor sedan
  • lika mycket idag som för 1-2 veckor sedan, eller
  • i mindre utsträckning som för 1-2 veckor sedan?

Syfte

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten,18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo. 

Rapport om förtroende, oro och beteende under coronakrisen från Kantar Sifo

Publicerad: 1 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

Senast granskad: 1 juni 2020

Till toppen av sidan