Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Nytt nummer av Tjugofyra7 – nr 46

Räddningstjänstens ansvar för sanering efter släckinsatser, nytt system för att ge syrgas, MSB starka kritik kring utredningsförslag om ny myndighet och statliga bidrag för ombyggnationer av brandstationer är några nyheter du kan läsa om i det senaste numret av Tjugofyra7.

Jill tar tillvara på yrkesstoltheten

Efter en karriär inom polisen fick Jill Jingbrant möjlighet att förverkliga det hon tror på - hos räddningstjänsten.

Ny apparat kan rädda fler liv

Ett nytt system för att ge syrgas har utvecklats, som är betydligt mindre, lättare och har högre kapacitet.

Kan alltid tvingas sanera

Räddningstjänsten kan alltid få ansvar att sanera om släckinsatsen orsakat en skada. Det har Miljööverdomstolen slagit fast.

MSB kritiskt till ny myndighet

En ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 2022. MSB är starkt kritiskt till utredningsförslaget.

Renovering för likvärdiga villkor

Många små brandstationer har undermåliga omklädningsrum för kvinnor. Nu har frågan om statligt bidrag till ombyggnationer väckts.

 

Ur innehållet i övrigt:

Första krisen regeringen litar på folk

”Jag har aldrig varit med om att myndigheter litar på sin befolkning på det här sättet”, säger Misse Wester, som forskar inom riskkommunikation.

Plan för bättre beredskap

Sverige blir en hub för att bekämpa skogsbränder i norra Europa.

”Tydligt vilken styrka vi besitter”

Just nu är cirka 2800 personer från FRG, Frivilliga resursgruppen, redo att hjälpa kommunerna i coronakrisens spår.

Bättre hjälp i svår terräng

Vid insatser i samband med sjö- flyg- och fjällräddning i svårtillgänglig miljö har det funnits oklarheter, därför har rollerna mellan regioner och statlig räddningstjänst förtydligats.

Navet i kampen mot corona

Tjugofyra7 följde Elin Wolf en dag i arbetet som stabschef i Karlstads kommun.

Erfarenheter: Explosion i köket

När räddningstjänsten kom fram till ett larm om en explosion i en lägenhet, visade det sig att en person förvarat sprayfärgburkar i ugnen.

Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Senast granskad: 8 juni 2020

Till toppen av sidan