Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:15

Nu lanseras de första delarna i Handboken i kommunal krisberedskap

Kommunerna har länge efterfrågat ett samlat stöd från myndigheter i krisberedskap.

Nu släpps de första kapitlen från det omfattande treåriga arbete som MSB genomför tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra aktörer: 

  • Övergripande processer 
  • Dricksvatten
  • Räddningstjänst

Kommande delar

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Hösten 2020 kommer kapitel om:

  • Samhällsplanering
  • Hamn
  • Säkerhet i offentlig miljö 
  • Energiförsörjning

Under 2020 pågår även förberedelser för områdena IT, skola- och förskola, trygghetspunkter, miljö- och hälsoskydd, kärnenergiberedskap och elektroniska kommunikationer. 

Stödet i handboken har efterfrågats länge av kommunerna. De upplever att det är svårt att få en överblick inom krisberedskapsområdet och de stöd som myndigheter tillhandahåller. 

– Det här kommer att göra stor skillnad för beredskapssamordnarna i kommunerna.  Det underlättar för kommunerna att utveckla beredskapsarbetet, säger Niklas Andrén, enhetschef på KC-ST. Eftersom kommunerna själva har bidragit med skribenter till delar av handboken vet vi att det blir rätt perspektiv och att vi kan träffa rätt när det gäller kommunernas behov.  

Handbokens kapitel publiceras löpande på MSB.se

Jobbar du i en kommun och vill bidra till handboken?

Nu söker vi dig som arbetar med krisberedskap och som vill bidra till att skriva ett kapitel eller avsnitt i handboken. Det gäller framförallt de avsnitt som rör kommunala verksamheter kultur- och fritid, socialtjänst, renhållning, avlopp, fastighetsförsörjning och bostadsförsörjning. Om du vill bidra som skribent till Handbok i kommunal krisberedskap hör av dig till leh@msb.se

Arbetsinsatsen är ungefär 25 procent under en period på ca 4 månader. Även andra lösningar kan diskuteras. Arbetet sker främst på distans. 

Publicerad: 9 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:15

Senast granskad: 9 juni 2020

Till toppen av sidan