Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:51

Myndigheter kan söka om medel från Krisberedskapsanslaget

Bevakningsansvariga myndigheter och myndigheter som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB kan nu söka projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap för perioden 2021-2023.

Den pågående coronapandemin kommer att påverka inriktningen för anslaget 2021-2023.

Myndigheterna kan ansöka om medel för projekt som åtgärdar bister som identifierats i den inriktning som gäller 2020-2021. Inriktningen kommer att kompletteras med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från hanteringen av covid-19. Tilläggen kommer att kommuniceras i slutet av juni.

Sista ansökningsdag 30 september 2020.

Eftersom smittspridningen av covid-19 har påverkat möjligheterna att bedriva planerade utvecklingsprojekt under 2020 kommer flera projekt behöva flyttas fram, till exempel Totalförsvarsövning 2020. MSB kommer därför att prioritera ansökningar som rör tillägg till projekt som inte har kunnat genomföras under 2020.

Om vilka myndigheter som kan söka och hur ansökan går till

Om anslag 2:4 krisberedskap

  • Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.
  • Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet.
  • Myndigheter kan söka medel årligen för utvecklings- och samverkansprojekt som löper på ett-tre år.
  • Det ska främst vara tillfälliga pojekt som involverar flera aktörer.

Om anslaget och om projekt som tidigare har beviljats medel Projekt med stöd av krisberedskapsanslaget

 

Publicerad: 5 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:51

Senast granskad: 5 juni 2020

Till toppen av sidan