Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

MSB får i uppdrag av regeringen att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

MSB har tilldelats ett regeringsuppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av radiokommunikationssystemet Rakel.

Nu ska Rakel ta nästa steg så att samhällsviktiga aktörer även kan skicka större mängder data, bilder och video på ett säkert sätt.

Den lösning som nu ska tas fram inom ramen för uppdraget är ett komplement till Rakel och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem som på sikt ska ersätta Rakel. Med mobil datakommunikation kommer samverkande aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar till exempel att kunna skicka större mängder data, bilder och video. Rakel är byggt i första hand för tal och bygger på teknik som inte längre uppfyller aktörernas ökade behov av datakommunikation.

- Vi är på väg mot paradigmskifte vad gäller utvecklingen inom området säkra kommunikationer. Uppdraget som vi har fått är efterlängtat, inte minst av aktörerna. MSB har under många år haft dialog med dem om deras behov av utökad datakapacitet, säger Mats Persson, tillförordnad verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

Delredovisning vintern 2021

Under uppdragets gång kommer MSB att ha ett nära samarbete med Rakels användarkrets för att inhämta kunskap och erfarenhet. En delredovisning av uppdragets status ska ske senast 1 mars 2021. Förhoppningen är att kunna erbjuda mobil datakommunikation till Rakels användarkrets hösten 2022.

När MSB slutfört uppdraget och levererat tjänster för mobil datakommunikation kommer det att vara till stor nytta för såväl blåljusmyndigheter som andra samhällsviktiga aktörer. Dessa får möjlighet att utbyta större mängder data på ett säkert sätt. Detta är ett av två regeringsuppdrag som handlar om den långsiktiga utvecklingen av Rakel. Förutom att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation ska MSB också utreda det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

 

Pressmeddelande på Regeringens webbplats: Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Publicerad: 25 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Senast granskad: 25 juni 2020

Till toppen av sidan