Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:13

Lokal ISF underlättar i Örebro och Västerås vid hanteringen av Covid-19

I filmen om lokal ISF (lokal inriktnings- och samordningsfunktion) berättar företrädare för Västerås stad och Örebro kommun om hur det resonerat när de byggt upp de aktörsgemensamma arbetssätten, för att få så bra effekt som möjligt i hanteringen av samhällsstörningar. Vi har frågat dem hur det har gått i praktiken och vilka erfarenheter de hittills har gjort under hanteringen av Covid-19.

Arbetssätten i lokal ISF är tänkta att underlätta för kommuner att fullt ut ta det geografiska områdesansvaret när det handlar om att inrikta och samordna alla aktörers arbete för att hantera samhällsstörningar. Med tydliga och kända arbetssätt blir också förhållandet mellan internt arbete och det aktörsgemensamma arbetet tydligare.

Helena Gullberg i Örebro kommun ser att deras erfarenheter av att arbeta med lokal ISF, som arbetsform för aktörsgemensam samverkan, har underlättat under hanteringen av Covid-19. 

– Hanteringen av Covid-19 är en mycket utmanande situation som kräver stora samverkansinsatser. Att då redan ha upparbetade och beprövade former för samverkan, där många känner sig trygga, underlättar att komma fram till effektiva lösningar som innebära att vi sätter in samhällets samlade resurser på ett koordinerat sätt där de behövs som mest, säger Helena Gullberg.

Kreativitet och flexibilitet nödvändigt

Samhällsstörningar och kriser är sällan lika. Många grundläggande saker är gemensamma och allmängiltiga, men det krävs också kreativitet och flexibilitet. Hanteringen av Covid-19 har delvis ställt nya krav på involverade aktörer. 

Västerås stad har utgått från den bas de arbetat med under många år, vad gäller samverkan inom ramen för en inriktnings- och samordningsfunktion, samt vidareutvecklat den utifrån rådande behov. 

– Under hanteringen av Covid-19 har vi delvis löst saker på nya sätt. Vid sidan av den stadsövergripande ISF:en har vi även organiserat oss inom sektorer för det aktörsgemensamma arbetet. T.ex. har Vård- och omsorgsförvaltningen drivit en ISF inom ramen för sitt ansvarsområde. Vi ser det som ett ändamålsenligt och effektivt sätt att hantera omfångsrika sektorsspecifika frågor, säger Johan Ahlström i Västerås stad. 

Han fortsätter: 

– Lokal ISF behövs för att kunna agera på ett samlat sätt såväl inom staden och tillsammans med andra aktörer, och för att kunna hantera samordning med flera nivåer samtidigt.

Vägledning och film om Lokal ISF 

Under 2019 lanserade MSB Vägledning för lokal ISF tillsammans med ett brett stödmaterial i form av broschyrer, exempel på tillämpning och utbildningsmaterial. I maj 2020 kom filmen, som är en ytterligare visualisering av materialet. Materialet om Lokal ISF är framtaget av MSB i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en referensgrupp med kommuner. 

Filmen, vägledningen och allt stödmaterial i form av broschyrer och konkreta exempel hittar du på vår samlingssida om Lokal ISF.

Samlingssidan för lokal ISF

Vill du veta mer?

Kontakta implementerasol@msb.se eller koordinatorn för implementeringsarbetet av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, Gunnel Rosenkvist, gunnel.rosenkvist@msb.se.

Publicerad: 11 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:13

Senast granskad: 11 juni 2020

Till toppen av sidan