Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:18

Kom ihåg att anmäla förändringar av behöriga kontaktpersoner för Rakel

Om din kollega bytt jobb, gått i pension eller slutat och inte längre är ansvarig kontaktperson för Rakel så behöver MSB veta det.

Det är endast personer som är behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner i Rakel som exempelvis får återkoppling vid felanmälan och kan aktivera och avaktivera Rakelabonnemang. Det är endast behöriga beställare som får beställa och säga upp Rakelabonnemang.

Anmälan görs på särskild blankett

Som kund i Rakel ansvarar ni för att löpande hålla oss uppdaterade om förändringar i ansvarsrollerna hos er. Detta gör ni genom att behörig beställare hos er skickar blanketten ”Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare” (blankett R3) till Rakel kundstöd.

Vid frågor kontakta gärna Rakel kundstöd.

Blanketter – Rakel

Rakel kundstöd

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 16 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:18

Senast granskad: 16 juni 2020

Till toppen av sidan