Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Kantar Sifos senaste enkätsvar om människors uppfattningar och beteenden

Totalt har 8 124 personer besvarat enkäten. I enkätsvaren anger de svarande bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Oro och förtroende – trender och tendenser:

  • Fortsatt tendens att människors oro minskar.
  • Ett undantag där oron ökar under de senaste dagarna: oron för att människor i första hand ser om sitt eget hus i tider av oro, att samhällsgemenskapen minskar.
  • Minskande förtroende för de ansvariga gällande hanteringen av coronavirusets utbredning (om än från höga nivåer).
  • Sjunkande stöd för att åtgärderna är väl avvägda. 

Information om Kantar Sifos rapporter om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten,18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo. 

Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Senast granskad: 8 juni 2020

Till toppen av sidan