Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Fryshusets unga en viktig resurs under coronapandemin

Som ett samarbete mellan Fryshuset och MSB startades projektet Vi Behövs. Projektet syftar till att utbilda unga i krisberedskap.
Foto: Ali Lorestani, TT
Foto: Ali Lorestani, TT

 

Utbildningarna "Vi Behövs" anordnas av Fryshuset i Stockholm (Järva), Göteborg och Östra Göinge. Målgruppen är unga som anser att det är en hög tröskel att delta i befintliga plattformar som arbetar med krisberedskap. Att öka ungas känsla av att vara en del av samhället stärker också demokratiska värderingar.

När samhället på alla nivåer påverkades av hanteringen av Covid-19 hade utbildningen i Stockholm pågått någon vecka. De unga som deltog fick snabbt agera som en viktig resurs genom att informera om Covid-19 på olika språk och dela ut matlådor till äldre.

–I slutet av april var vi i Rinkeby och informerade om Covid- 19 för att hjälpa till att minska smittspridningen. Ungdomarna i Järva utbildas till att bli en resurs vid kriser och nästan direkt då kursen startade fick de möjlighet att känna att de kunde bidra. Det känns fantastiskt att de kunde vara med och känna sig delaktiga på ett så konkret sätt, säger Aweis Abdulkadir, utbildningsledare för Vi Behövs i Järva, Stockholm.

Som en del i samarbetet mellan MSB och Fryshuset bildas ett ungdomsråd med syfte att utbyta information och utveckla ungdomarnas delaktighet i samhällets krisberedskap.

–De senaste månadernas hantering av Covid- 19 har visat oss vikten av att öka mångfalden i vårt krisberedskapssystem. Jag ser fram emot att ta del av ungas perspektiv och idéer för att fortsätta utveckla samhällets krisberedskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

 

Mer om projektet: Fryshuset och MSB vill få unga att känna sig som en resurs i samhället

Publicerad: 10 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 11 juni 2020

Till toppen av sidan