Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:05

Förutsättningar för testning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Enligt regionerna finns nu kapacitet för att provta personer med symtom på covid-19 som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner, skapat förutsättningar för att kunna testa den här gruppen brett.

Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna upprätthållas.

MSB har bidragit i arbetet med att bland annat ta fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Det hjälper arbetsgivare att bedöma vilka delar av verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. Länsstyrelserna stödjer regionerna i att identifiera vad som ingår samhällsviktig verksamhet på regional nivå.

Läs mer om vad som är samhällsviktigt under coronapandemin och MSB:s stöd till arbetsgivare och uppdragsgivare

Publicerad: 2 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:05

Senast granskad: 2 juni 2020

Till toppen av sidan