Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

Fokus på EU och internationellt samarbete under det andra internationella rundabordssamtalet

MSB genomför ett arbete för att öka förståelsen för hur covid-19 pandemin påverkar förutsättningarna för stärkandet av samhällets motståndskraft på längre sikt.

Inom ramen för arbetet har MSB bjudit in till två digitala rundabordssamtal med ledande experter från flera olika länder för diskussioner om lärdomar och erfarenheter som kan dras så här långt i pandemin. Den 11 juni anordnades det andra samtalet med fokus på EU och internationellt samarbete. Samtalet ordnades i samarbete med Utrikespolitiska institutet (UI) och kretsade kring vikten av att nyttja det EU- och internationella samarbetet för att förebygga och hantera gränsöverskridande kriser.

Vid mötet deltog inbjudna talare och åhörare från Sverige och utomlands. Diskussionerna rörde bland annat möjligheterna med att skapa ett starkare, fler-nivå system för krishantering inom EU med utgångspunkt i vunna lärdomar. Andra centrala teman var betydelsen av tillit och att fortsatt värna ”det sociala kontraktet”, såväl på nationell som på europeisk/internationell nivå. Utmaningar inom området för informationspåverkan lyftes fram, samt vikten av att utgå från ett brett säkerhetsbegrepp i det fortsatta arbetet. Resiliensfrågor samt perspektiv kring hållbarhet i arbetet med återhämtning var återkommande teman.

MSB och UI sammanställer nu en rapport som kommer att publiceras på msb.se. Rapporten från det första samtalet som ägde rum den 19 maj i samarbete med Royal United Services Institute (RUSI) kommer också publiceras på msb.se. Resultaten från samtalen kommer utgöra viktiga bidrag till lärandet för hur covid-19 krisen påverkar MSB:s fortsatta arbete med att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Agenda och talare

Publicerad: 17 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

Senast granskad: 17 juni 2020

Till toppen av sidan