Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:47

Ett steg närmare en effektivare kommunal räddningstjänst

Igår överlämnade regeringen en proposition med förslag på åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst över hela landet. Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

MSB har tidigare berättat om att ett lagförslag om ändringar i lagen om skydd mot olyckor skickades till lagrådet för utlåtande och nu har alltså lagrådets synpunkter inarbetats.
MSB ser positivt på att lagförslaget nu går vidare från regeringen till riksdagen. MSB har redan påbörjat arbetet men det kommer nu att intensifieras.

– Vi förbereder bland annat de föreskrifter som MSB föreslås få bemyndiganden om. Avsikten är att MSB ska få föreskriva om kommunal tillsyn, handlingsprogram, undersökningsrapporter och ledningssystem, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

MSB driver också sedan tidigare projektet ”Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” som stöd för kommunernas utveckling till starkare samverkansstrukturer, för att utveckla förmågan att tillsammans klara omfattande räddningsinsatser. Det föreslås i propositionen att det ska ställas krav på att kommunerna ska ha ett ledningssystem, i vilket ständig förmåga till övergripande ledning ska kunna upprätthållas.

MSB föreslås också få en förtydligad roll att prioritera och fördela tillgängliga resurser vid konkurrerande behov av förstärkningsresurser vid omfattande kommunala räddningsinsatser, om en eller flera kommunala räddningschefer begär det.

– Förslaget om att ge MSB möjligheten att prioritera och fördela tillgängliga resurser är välkommet och ligger helt i linje med  våra operativa erfarenheter och hur vi uppfattar behovet av att utveckla användningen av samhällets samlade resurser vid omfattande räddningsinsatser, säger Jakob Wernerman, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd vid MSB.

Regeringens förslag är att ändringarna ska börja gälla 1 januari 2021. Dock börjar kravet på ständig förmåga till ledning gälla från och med 1 januari 2022, liksom förtydligade krav på handlingsprogram, det vill säga kommunernas styrdokument för skydd mot olyckor.

Publicerad: 17 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:47

Senast granskad: 17 juni 2020

Till toppen av sidan