Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Coronasäkrade semesterplaner

Många planerar för en semester hemma eller i Sverige i år, endast några få procent anger att de reser utomlands i sommar. Och en tydlig majoritet fortsätter att följa restriktionerna: Åtta av tio uppger att de följer myndigheternas rekommendationer lika mycket idag som för en till två veckor sedan.

Det visar Kantar Sifos mätning om förtroende, oro och beteende under coronakrisen. Då och då kompletteras mätningen med nya frågor.
En ny fråga (cirka 1 200 svarande) gäller människors resplaner under sommaren. En av fyra uppger att de kommer att stanna hemma hela sommaren, medan fyra av tio kommer att göra minst en resa inom Sveriges gränser med en restid längre än två timmar. Endast några få procent anger att de planerar åka utomlands.

Undersökningen har nyligen även kompletterats med frågor i syfte att belysa om pandemin kommer att förändra våra beteenden på längre sikt. Ungefär en fjärdedel anger att de kommer att besöka pubar och barer, stora idrottsevenemang och stora kulturevenemang mer sällan än tidigare. Var femte svarande anger att man kommer att jobba hemifrån mer än innan pandemin.

Undersökningen mäter även förtroendet gällande hanteringen av coronavirusets utbredning i Sverige. Sjukvården får fortfarande mycket höga förtroendesiffror, medan förtroendet förefaller dala något för andra aktörer.

Om undersökningen

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Ladda ned resultaten i sin helhet (pdf)

Publicerad: 23 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 23 juni 2020

Till toppen av sidan