Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Coronapandemin i fokus på chefsmöte för totalförsvaret

Den globala coronapandemin är en utmaning som påverkar hela det svenska samhället. Konsekvenserna av krisen tydliggör vikten av totalförsvarsplanering med gemensamt kunskapsbyggande, övningar och utvecklingsarbete. De erfarenheter samhället drar av pandemin kommer att stärka motståndskraften mot framtida samhällsutmaningar.

Generaldirektören för MSB och överbefälhavaren bjöd den 16 juni in till årets första chefsmöte för totalförsvaret. Rådande omständigheter gjorde att mötet genomfördes digitalt. Deltagandet och engagemanget från myndighetscheferna var mycket stort. Förutom pågående totalförsvarsplanering diskuterades också vilka lärdomar som dragits så här långt av hanteringen av covid-19 och hur myndigheterna ska kunna stärka sitt arbete i händelse av en eventuell andra våg. 

– Våra erfarenheter och lärdomar måste snabbt leda till effekthöjande åtgärder, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. Det gäller att använda tiden nu till förberedelser för eventuellt nya utbrott av covid-19. Vi ser därför ett behov av att några av oss myndighetschefer träffas igen inom kort för att diskutera oss fram till en fortsatt gemensam handlingsplan. 

Myndighetscheferna var eniga om att den totalförsvarsplanering som genomförts och de övningar som också gjorts inom ramen för Totalförsvarsövning 2020 varit till stor nytta när man nu har att hantera coronapandemin. Flera myndigheter ser behov av att utveckla förmågan till långsiktighet i hanteringen. Pågående kris har ett utdraget förlopp, vilket kräver en annan tidshorisont i planeringen bland annat i form av gemensamma scenarier. 

– Mitt i en kris finns det lärdomar att dra. Vi ska inte göra för stora förändringar under pågående kris, men tillsammans bygger vi ett starkt och modernt totalförsvar med allt vad det innebär, både med det vi gör här och nu och långsiktigt, säger överbefälhavare Michael Bydén.

Chefsmötena i totalförsvaret är en del av den sammanhängande planeringen av totalförsvaret och genomförs två gånger per år. Inbjudna är de bevakningsansvariga myndigheterna och ett antal andra myndigheter. Huvuddelen representeras av myndighetschefen.

Publicerad: 18 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Senast granskad: 18 juni 2020

Till toppen av sidan