Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Ansök om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor innan 1 augusti

I fjol tilldelades elva kommuner statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Årets ansökningsperiod har öppet till och med 1 augusti.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 har MSB 74 850 000 kronor att fördela.

Ansök innan 1 augusti 2020

Ansökningsperioden för 2020 är öppen till och med 1 augusti.
– MSB kan ge bidrag upp till 60 procent av åtgärdens kostnad så om man planerar att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor i kommunen rekommenderar vi att man lämnar in en ansökan, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Vilka är bidraget till för?

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden med samhällsviktig verksamhet som kan hotas av en naturolycka, exempelvis områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skyddas mot översvämning.

Ansök om statsbidrag

Publicerad: 9 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 9 juni 2020

Till toppen av sidan