Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:51

Ändring av föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB undertecknat så kallade multilaterala avtal med andra fördragsstater till ADR och RID för att möjliggöra att vissa behörigheter i samband med transport av farligt gods på väg och järnväg fortsatt ska gälla under en begränsad tid även om de löper ut (se M324 respektive RID 1/2020). Bland annat förlängs giltigheten på intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Sverige har krav på säkerhetsrådgivare även vid transporter till sjöss och i luft och behöver därför införa lättnaderna som beskrivits ovan för intyg som omfattar behörighet för sjö och luft. För att MSB ska ha stöd för att förlänga intygens giltighet har MSB beslutat att ändra MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

MSBFS 2020:5 föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:51

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan