Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:58

Yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden

Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18-29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning och i åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent.

Åtta av tio av de som har svarat på enkäten uppger även att de känner oro inför ökad arbetslöshet i samhället och fler än hälften anger att de är oroliga för att sjukvården inte ska ha tillräckligt med kapacitet att omhänderta de som blir sjuka.

Om enkäten

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. Totalt har drygt 11 600 personer svarat på enkäten.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Senaste enäten från Kantar Sifo

Publicerad: 14 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:58

Senast granskad: 14 juli 2020

Till toppen av sidan