Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:25

Rapport från forskningsworkshop: Näringslivets snabba omställning i Corona-pandemin

Projektet, ”Snabb förmågeutveckling i näringslivet”, startade i maj efter beslut från MSB Forskning. Redan den sista juni hölls en första workshop med preliminära slutsatser. Medverkade gjorde bland andra Stockholms stad, Svenskt näringsliv/Teknikföretagen, och Läkemedelsindustriföreningen.

Forskarna Mattias Axelson vid Handelshögskolan och Joakim Netz vid Jönköping University studerar åtta olika företag, bland annat HM, Essity och Lantmännen, med fokus på hur de klarade av att arbeta så snabbt med sin omställning. Intresset från företagens sida att medverka i forskningen är mycket stort. 

- Precis som resten av samhället reagerade företagen med en initial chock när krisen slog till. Det gav en drivkraft att vilja hjälpa till. Ett genomgående mönster var att företagen började arbeta med små innovativa team där ledningen var starkt engagerad. Det tror vi var ett framgångsrecept, säger Mattias Axelson.

Flera av företagen hade redan produkter som kunde anpassas till de nya behoven, men ofta fanns det ett annat regelverk att förhålla sig till. Det är skillnad på att tillverka blöjor för konsumentmarknaden jämfört med munskydd för sjukvården som ska hålla en viss säkerhetsnivå. Eller för den delen skillnaden i regelverket mellan att tillverka vodka och handsprit. 

 Företagen såg detta som ett sätt att hjälpa till i krisen och gjorde det utan att ens få täckning för sina kostnader. Långsiktigt så måste det dock till en affärsmässighet så att man kan räkna med företagens vilja till omställning även vid framtida kriser, säger Joakim Netz.

Forskarna arbetar nu vidare med intervjuer och analyser. Flera workshops kommer att arrangeras under hösten, liksom ett större slutseminarium under nästa år. Projektet hör till den grupp av sju Corona-relaterade projekt som ”snabbstartades” av MSB Forskning under våren. 

Snabbforskning om krisen orsakad av det nya coronaviruset

Forskning

Publicerad: 2 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:25

Senast granskad: 2 juli 2020

Till toppen av sidan