Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Något fler reser enligt enkäten från Kantar Sifo

De orosmoment som mäts i Kantar Sifos mätning ligger ganska stabilt. Vi ser en liten förändring i de senaste enkätsvaren när det gäller resandet i enkäten från Kantar Sifo om förtroende, oro och beteende under coronapandemin.

Denna vecka anger 45 procent av de svarande att de kommer att resa en eller flera gånger inom Sverige, två timmars restid eller längre. Att jämföras med 41 procent som var förra veckans resultat. Totalt har runt 2 200 personer svarat på denna fråga.

Om enkäten

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. Totalt har drygt

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Rapport om förtroende, oro och beteende under coronapandemin

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Annonsmaterial att använda

 

Publicerad: 7 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Senast granskad: 7 juli 2020

Till toppen av sidan