Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

MSB stödjer hantering av översvämning i Ukraina

Ukraina kämpar just nu med allvarliga konsekvenser av stora översvämningar. Regeringen har fattat beslut om att Sverige genom MSB ska stödja Ukraina med materiel för att stärka landets beredskap.

Den 25-26 juni drabbades Ukraina av kraftigt regn som orsakade allvarliga översvämningar i de västra delarna av landet. Översvämningarna bedöms utgöra ett hot mot människors liv och hälsa. De har också orsakat allvarlig skada på kritisk infrastruktur då ungefär 110 kilometer vägar och 90 broar har skadats. Ukraina har efterfrågat stöd via Europeiska Unionens civilskyddsmekanism för att bistå landets hantering av följderna.

– MSB svarade på Ukrainas förfrågan om stöd med ett erbjudande om att stärka upp med materiel och regeringen har fattat beslut om att finansiera insatsen, säger Josefin Gullstrand, projektledare för insatsen på MSB.

  • Materielen packas på MSB:s lager i Kristinehamn innan avfärd till Ukraina.
  • Materielen packas på MSB:s lager i Kristinehamn innan avfärd till Ukraina.
  • 250 stycken brandslangar bistår Sverige med. Slangarna är 25 meter långa och 76 millimeter i diameter.
  • 250 stycken brandslangar bistår Sverige med. Slangarna är 25 meter långa och 76 millimeter i diameter.
  • 1200 meter översvämningsbarriärer som är 80 centimeter höga var också med i lasten.
  • 1200 meter översvämningsbarriärer som är 80 centimeter höga var också med i lasten.

Stöd genom EU:s civilskyddsmekanism

Genom MSB stödjer Sverige med översvämningsbarriärer och brandslangar. MSB ordnar också med transport av materielen från Sverige till Ukraina. Insatsen görs i syfte att stärka Ukrainas beredskap, både för att hantera den nuvarande situationen men också för framtiden eftersom materielen doneras till Ukrainska myndigheter. Barriärerna kan exempelvis användas för att skydda samhällsviktig verksamhet. Brandslangar kan bland annat användas till att pumpa bort stora mängder vatten.

– Ukraina efterfrågade stöd genom EU:s civilskyddsmekanism på samma sätt som Sverige gjorde vid skogsbränderna 2018. Samarbetet med EU ger en ökad kapacitet för alla länder i Europa att hantera kriser, säger Josefin Gullstrand, projektledare för insatsen på MSB.

Detta bistår Sverige med till Ukraina

  • 250 stycken brandslangar. Slangarna är 25 meter långa och 76 millimeter i diameter.
  • 1200 meter översvämningsbarriärer som är 80 centimeter höga.

Information om samarbetet med EU och civilskyddsmekanismen

Publicerad: 1 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Senast granskad: 1 juli 2020

Till toppen av sidan