Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:43

Förlängning av vissa intyg för säkerhetsrådgivare för sjö och luft

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB beslutat att förlänga giltighetstiden för vissa intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft.

Beslutet innehåller samma villkor som i förlängningarna som är gjorda för intyg för väg och järnväg enligt de multilaterala avtalen M324 respektive RID 1/2020.

MSB 2020-09792 Beslut att förlänga SR-intyg för sjö och luftADR-avtaletRID-avtalet

Publicerad: 1 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:43

Senast granskad: 1 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan