Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Färre räknar med att bli smittade

Förändringarna i Kantar Sifos undersökning är fortsatt få och förtroende för myndigheters hantering av coronavirusets utbredning i Sverige fortsatt stabil. Samtidigt som allt färre oroas över att själva bli smittade av viruset.

Syftet i undersökningen är att löpande undersöka allmänhetens uppfattning och beteenden i samband med covid-19. Sedan 21 mars i år har drygt 13 000 personer svarat på enkäten. Målgruppen är allmänheten mellan 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Mindre oro för smitta

I de frågor där Kantar Sifo mäter oro är fortfarande oron störst kring ökad arbetslöshet i samhället och att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem samt hur välfärdssystem ska klara av effekterna av coronaviruset. Samtidigt som färre tror sig riskera att smittas. Sedan slutet av mars har kurvan gått ned från 50 procent till 29 procent. De flesta, 80 procent, uppger att de följer rekommendationerna från myndigheterna i samma utsträckning som tidigare.

Nästan 7 av 10 kommer vaccinera sig

På frågan om vaccinering svarar 66 procent att de med största sannolikhet kommer att vaccinera sig.  De flesta som svarat ja på frågan om vaccination är personer i den högre åldersgruppen 65-79 år (83 procent). I gruppen 18-29 år är motsvarande siffra 55 procent. Män är mer positiva till att vaccinera sig än kvinnor, där 71 procent säger att de med största sannolikhet vaccinerar sig, medan siffran hos kvinnor är 61 procent.

Äldre, sjuka och vårdpersonal prioriterade

Personer över 70 år och vissa grupper med underliggande sjukdomar samt vårdpersonal kommer att vara de första grupperna att få ta del av vaccin mot covid-19. Den interna prioriteringen mellan dessa grupper är inte klarlagd och grupperna kan komma att omprioriteras ifall vaccinet slår dåligt mot någon av grupperna.

Precis som tidigare är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Rapport från Kantar Sifo:s enkätundersökning 27 juli

Publicerad: 28 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 28 juli 2020

Till toppen av sidan