Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Både förtroende och oro fortsatt stabilt

Förändringarna i Kantar Sifos undersökning är generellt inte så stora de senaste veckorna. Majoriteten fortsätter följa myndighetens rekommendationer och har för avsikt att vaccinera sig när vaccin är framtaget.

Förtroendet för svenska myndigheters och samhällets institutioners hantering av coronavirusets utbredning i Sverige är fortsatt stabil, med endast små förändringar. Drygt hälften av de tillfrågade har ett ganska eller mycket stort förtroende för samhällets hantering av pandemin.

Fortsätter följa rekommendationerna

Nästan nio av tio fortsätter följa myndigheternas rekommendationer lika mycket eller i större utsträckning idag som de senaste veckorna.

Fler yngre räknar med att bli smittade

Sannolikheten för att bli smittad minskar successivt. När människor själva får uppskatta sannolikheten att de ska bli smittade tror endast en tredjedel att det är ganska eller mycket sannolikt.

Här skiljer svaren för den yngre gruppen ut sig, då drygt hälften av 18-29-åringarna svarat att de tror att det är ganska eller mycket sannolikt att man kommer att bli smittad av covid-19.

Upplevelse av egna och samhällets förmåga

Oron för den egna situationen minskar totalt. Denna veckas undersökning har en ny lägsta notering där drygt en av tio uppger att de känner oron för den egna försörjningen det närmsta året. Detta gäller även påståendet att man är orolig för sina egna besparingar, vilket fyra av tio uppger att de är.

Dock är oron för samhället i stort fortsatt hög. Nästan sju av tio oroar sig för hur välfärdssystemet ska klara effekterna av coronavirusets utbredning, vilket varit en stabil siffra över tid. Både geografiskt och över de olika åldersgrupperna. Drygt åtta av tio oroar sig för att arbetslösheten ska öka. Men siffran är dock lägre än den var i mars/april.

Många ser fram emot vaccin

På frågan om man kommer att vaccinera sig när det finns ett godkänt vaccin mot covid-19 framtaget, svarar nästan sju av tio av de totalt tillfrågade att de säkert eller troligen kommer att vaccinera sig.

För åldersgruppen 65-79 år är siffran ännu högre, här svarar drygt 8 av 10 att de kommer att vaccinera sig.

Om enkäten

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. Totalt har drygt 12 338 personer svarat på enkäten.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Rapport från Kantar Sifo:s enkätundersökning 20 juli

 

Publicerad: 21 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 21 juli 2020

Till toppen av sidan