Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:37

Gemensamma grunder uppdateras

Förutsättningarna för att hantera samhällsstörningar ändras nu i snabb takt. MSB har därför inlett ett arbete för att uppdatera och anpassa materialet kopplat till aktörsgemensam samverkan och ledning.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB 777) – som började som en första publikation 2014 och som sedan dess har kompletterats med vägledningar och utbildningsmaterial – innehåller kortfattat sätt att tänka och arbeta tillsammans vid hantering av samhällsstörningar.

Arbetet med att revidera Gemensamma grunder påbörjades hösten 2019 och befinner sig för närvarande i en förstudiefas. Revideringen sker för att bättre kunna tillgodose målgruppens behov och för att anpassa materialet till den samhällsutveckling som skett sedan 2014. En viktig del i det är Sveriges förändrade säkerhetspolitiska läge, vilket lett till att höjd beredskap och civilt försvar hamnat i fokus.

Vi vill veta vad användarna tycker

Inom ramen för förstudien genomförs en enkätundersökning under januari 2020. Syftet med enkäten är att ta reda på vilka synpunkter aktörerna som faktiskt använder Gemensamma grunder i sitt arbete har. Enkäten riktar sig främst till kommuner, kommunala räddningstjänstorganisationer, regioner samt länsstyrelser och andra bevakningsansvariga myndigheter.

Genom enkäten hoppas vi bland annat få reda på hur olika delar i publikationen uppfattas fungera, och om det finns delar som skulle kunna tas bort eller som behöver läggas till. Resultatet blir sedan en viktig del av underlaget när en reviderad version av Gemensamma grunder ska tas fram. Vidare information om arbetet kommer att publiceras löpande här på webbplatsen.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Publicerad: 14 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:37

Senast granskad: 15 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan