Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:08

Stort fokus på det civila försvaret under rikskonferensen

Det kommer att bli en totalförsvarsproposition – och det skapar förutsättningar för balans och parallellitet mellan det militära och det civila försvaret. Så summerar MSB:s generaldirektör Dan Eliasson det viktigaste resultatet av Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.
Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Före konferensen såg det ut som om frågan om finansieringen av det militära försvaret åter igen skulle kunna bli en stridsfråga som överskuggade allt annat.

Men tillsammans med många andra, politiker såväl som experter, lyckades MSB se till att det civila försvaret fick ett mycket stort fokus under konferensen. Det fanns till och med deltagare som menade att civilt försvar aldrig tidigare lyfts så starkt under konferensen.

Ett tydligt budskap vägen framåt

Ledningsgruppen hade slagit fast ett huvudbudskap för konferensen och utgångspunkten för budskapet var det faktum att det militära försvarets förutsättningar och finansiering är tydligare än vad gäller det civila försvaret. Därför var budskapet att det civila försvaret behövs både i sig själv och för att stödja det militära försvaret.

2020 är ett möjligheternas år för politiken att säkerställa att det blir balans i totalförsvaret genom att förutsättningarna för och finansieringen av det civila försvaret blir tydligare. På frågan hur MSB lyckades med att få ut det budskapet säger Dan Eliasson:

– Det kanske är hårt att säga ord som succé och bingo, men jag tycker i alla fall att när inrikesministern summerar sitt inlägg så går det i grund och botten ut på att det kommer att bli en tydlig totalförsvarsproposition som står på två stadig ben, nämligen militärt försvar och civilt försvar. Och när jag hör det då har vi bidragit, hur mycket vet jag inte, men vi kommer i alla fall härifrån med det vi vill i bagaget nämligen en förståelse att det finns två ben som måste behandlas parallellt.

Det civila och det militära tillsammans

Före konferensen har det varit oklart hur det civila försvaret skulle tas upp i den proposition kring försvaret som ska läggas fram i höst. Nu är alltså beskedet att förutsättningarna för och finansieringen av det civila försvaret ska läggas fast samtidigt som det sker för det militära försvaret.

Det här betyder dock inte att alla detaljer för det civila försvaret kommer att vara klara vid det laget, utan att det kommer att handla om en tydligare inriktning och ramar.

– Det finns frågor som redan nu kan avgöras. Man kan sätta hur mycket pengar man vill satsa under de kommande fem åren. Man kan ge övergripande anvisningar och sedan kan man fylla på med anvisningar senare, men det är viktigt att vi får ett gemensamt avstamp, säger Dan Eliasson.

Låt politikerna lösa detaljerna

Dan Eliassons tal om det civila försvaret i framtiden fick mycket uppmärksamhet såväl på konferensen som i medierna, inte minst för att det tog upp rågången mellan politiken och förvaltningen.

Här menade Dan Eliasson att politiken är ovanligt mycket inne på hur-frågorna på totalförsvarsområdet och han manade politiken att låta myndigheterna nyttja sin stora kompetens i att lösa detaljfrågorna utifrån politikens inriktning och anvisning. Expressen uppmärksammade detta med en spetsig rubrik: ”Dan Eliassons skarpa kritik till regeringen”.

– Jag har inte alls kritiserat regeringen. Det viktiga här är att försöka föra ett samtal tillsammans om rågången mellan politik och förvaltning. Det är väldigt lätt på det totalförsvarspolitiska området att politiken kommer djupare in i frågorna än man gör på andra områden. Det kan finnas skäl för det, men man måste hela tiden överväga om man ligger rätt i rågången. Man kan lita mer på myndigheter och ge mer handlingsutrymme. Det är väl det jag försöker förklara, säger Dan Eliasson.

Dan Eliassons anförande vid Folk och försvars rikskonferens 2020

Folk och försvars rikskonferens

Folk och Försvars rikskonferens startade 1946 och samlar numera varje år cirka 350 deltagare och 50-60 talare på Högfjällshotellet i Sälen under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. I år arrangerades konferensen den 12-14 januari.

Publicerad: 15 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:08

Senast granskad: 15 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan